VỊ TRÍ SỐ KHUNG – SỐ MÁY XE N-SERIES VÀ F-SERIES

 

VỊ TRÍ SỐ KHUNG – SỐ MÁY XE N-SERIES VÀ F-SERIES

 

      1.Vị trí số khung

–          Được đóng lên khung gầm bên phải phía trước gần bánh xe trước.

–          Số khung được đóng chìm vào thân chassis và có thể quan sát dễ dàng nếu nâng cabin xe & đứng bên phía phụ xế.

2.Vị trí số máy /động cơ

Động cơ 4HF1

Model xe  Isuzu: NKR66, NHR

Vị trí số máy : Bên phụ xế – phía dưới chân máy. Từ chữ số 4 trong chữ 4HF1, đi xuống 5 cm. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

Động cơ 4JJ1- động cơ xe tải

Model xe  Isuzu: NMR85 , NPR85

Vị trí số máy : Bên tài xế – phía trên, gần lọc nhiên liệu. Phía trên chữ 4JJ1. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

Động cơ 4HK1- động cơ xe tải

Model xe :SỐ KHUNG – SỐ MÁY NQR75, FRR

Vị trí số máy : Bên phụ xế – phía dưới nằm ẩn bên trong chân máy. Từ chữ số 4 trong chữ 4HK1 trên block máy, đi xuống 5 cm. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

Động cơ 4JB1

Model xe :SỐ KHUNG – SỐ MÁY NKR55, NLR55, QKR55

Vị trí số máy : Bên tài xế – phía trên máy khởi động ; sát phía đầu trâu. Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm.

Động cơ 6HK1

Model xe : FVR, FVM

Vị trí số máy : Bên phụ xế – phía trên gần máy phát ; Số máy gồm 6 chữ số, đóng chìm. Trước số máy có model động cơ 6HK1 đóng chìm

Trả lời