KHÔNG VI PHẠM, CSGT CÓ ĐƯỢC HỎI GIẤY TỜ XE?

Hỏi: Tôi điều khiển xe trên đường, tuy nhiên CSGT lại dừng xe và thông báo lỗi “…”, yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra. Tôi không đồng ý vì rõ ràng tôi không có vi phạm. Xin hỏi, tôi không vi phạm giao thông thì có nghĩa vụ phải xuất trình giấy tờ cho CSGT kiểm tra hay không?

Không vi phạm, CSGT có được hỏi giấy tờ xe?

Trả lời:

Việc dừng xe kiểm tra, xử lý vi phạm đối với các phương tiện tham gia giao thông là nhiệm vụ của lực lượng CSGT được pháp luật quy định cụ thể. Theo đó, cán bộ, chiến sỹ CSGT làm nhiệm vụ trên đường khi dừng xe xử lý vi phạm phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc dừng phương tiện của mình. Sau khi thông báo lỗi vi phạm, CSGT phải tiến hành lập biên bản, còn việc có xuất trình giấy tờ hay không là trách nhiệm của người vi phạm.

Tại Điều 61 của Luật xử lý VPHC, nếu người vi phạm không đồng ý về lỗi vi phạm của mình thì có thể ghi trong biên bản là “Tôi không công nhận lỗi vi phạm trên. Lý do…”. Sau 5 ngày kể từ ngày biên bản được lập, người bị lập biên bản có quyền đến gặp người có thẩm quyền để giải trình và đưa ra chứng cứ, tài liệu chứng minh mình không vi phạm. Nếu CSGT lập biên bản không đúng, họ sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật. Còn nếu CSGT lập biên bản đúng, người vi phạm sẽ bị xử phạt thêm lỗi “Không chấp hành yêu cầu kiểm tra của người thi hành công vụ” với mức phạt từ 2- 3 triệu đồng.

Trả lời